مرکاپتان چیست؟

مرکاپتان چیست؟

مرکاپتان ها نوعی ترکیبات آلی گوگرد دار هستند که به شکل متنوعی در محصولات نفتی وجود دارند. از جمله مشخصات مرکاپتان ها بوی بسیار نامطبوع، خوردنگی و سمیت برای موجودات زنده و محیط زیست است. عموما ترکیبات آلی استخراج شده از منابع زیر زمینی دارای ترکیبات مرکاپتان هستند. نفت و گاز استخراجی از میادین هیدروکربنی هم شامل این مواد می شوند و اکثریت نفت و گاز بدست آمده از میادین نفت و گاز دارای مقادیری مرکاپتان هستند. با توجه به خورنده بودن این مواد و اثرات جانبی بر تاسیسات پالایشی و انتقال انرژی و همچنین سمیت آنها، مرکاپتان ها جزو اولین موادی هستند که در پالایشگاه ها سعی در تصفیه و پالایش آنها می شود. به همین دلیل حذف ترکیبات سولفوره از هیدروکربن های نفتی که در صنایع نفت و گاز به عملیات شیرین سازی مشهور است، به ضرورتی اجتناب ناپذیر تبدیل شده است.در نتیجه منجر به افزایش کیفیت این مواد، کاهش خطرات زیست محیطی، کاهش خوردگی تجهیزات فلزی، رفع خطرات انسانی و کاهش چشمگیر بوی نامطبوع محصولات می شود.

فرمول شیمیایی مرکاپتان:

مرکاپتان ها، یا درست تر گروه هاي تیول، ترکیباتی هستند داراي فرمول R-S-H که R یک گروه آلکیل یا یک گروه آروماتیک توصیف شده است. ترکیبات مرکاپتان ها را با توجه به اندازه زنجیره هیدروکربنی متصل به آنها از مرکاپتان C1 تا مرکاپتان های C4 و بالاتر می شناسند. از اینرو به آنها مرکاپتان های سبک یا سنگین می گویند.میزان خطرناك بودن آنها بستگی به میزان سنگین بودن آنها دارد. هرچه گروه آلکیل سنگین تر باشد خطر مرکاپتان کمتر خواهد بود (فشار بخار کمتري خواهد داشت).

مشخصات ساختاری مرکاپتان:

تیول ها دارای ساختار مشابه با الکل ها هستند که در آن‌ها به جای اکسیژن، گوگرد با هیدروکربن وارد واکنش شده است. تفاوت عمده آن ها در اندازه کالکوژنید است، طول پیوند C-S در حدود ۱۸۰ پیکومتر است. زاویه C-S-H نزدیک به ۹۰ است. در جامدات یا مایعات مذاب پیوند هیدروژنی در هر گروه تیول ضعیف است، نیروی اصلی نگهدارنده فعل و انفعلات واندوالسی بین مراکز به شدت قطبی سولفور می باشد. با توجه به جاذبه الکتریکی کمتر بین سولفور و هیدروژن در قیاس با هیدروژن و اکسیژن، پیوند S-H قطبیت کمتری نسبت به گروه هیدروکسیل دارد. تیول­ها چه با مولکول های آب و چه در بین مولکول های خودشان پیوستگی کمی با پیوند هیدروژنی برقرار می­کنند از این رو این ترکیبات دارای نقطه جوش پایین تر و حلالیت پذیری کمتری در آب و سایر حلال های قطبی نسبت به الکل ها با همان وزن مولکولی هستند.

مشخصات ساختاری مرکاپتان

انواع روش های مرکاپتان زدایی:

وجود ترکیبات گوگردی و مرکاپتان‌ها در برش های نفتی موجب آلودگی محیط زیست و در خطوط انتقال و مخازن نگهداری، باعث خوردگی می شود. بنابراین لازم است تا مقدار گوگرد و مرکاپتان ها در برش های نفتی تا حد استانداردهای بین المللی، کاهش یابد. بدین منظور فرآیندهای

۱- جذب سطحی

۲-DMC

۳-DMD

۴-  روش مراکس Merox

جهت مرکاپتان زدایی بسط یافته است که با این روش امکان مرکاپتان زدایی از برش­های مختلف نفتی و حتی نفت خام به عنوان خوراک ورودی مسیر است. در ادامه توضیحات مختصر در مورد این فرایندها ارائه می­شود.

–  روش جذب سطحی

غربال هاي مولکولی به عنوان جاذب­هاي احیاء پذیر طی سی سال اخیر کاربردهاي بسیاري داشته اند. این انواع از جاذب ها علاوه بر جداسازی سولفید هیدروژن و دي اکسید کربن قادر به جداسازي ترکیبات سولفور آلی مانند سولفیدکربنیل (COS)، دي سولفید کربن و مرکاپتان هاي سبک با بازده بالا می باشند .این جاذب ها معمولاً براي حذف آب از جریان هاي گازي فشار بالا و حذف مرکاپتان ها به همراه دیگر آلاینده ها از محصولات هیدروکربنی سبک به کار می روند و عموماً در مواردي استفاده می شوند که خلوص بسیار بالاي محصول مورد نیاز است.

فرآیند سولفینول از موفق ترین فرآیندهاي جذب ترکیبی است که علاوه بر حذف CO۲ و H۲S ، قادر به حذف دیگر ناخالصی ها مانند COS ،CS۲ ،مرکاپتان ها و دیگر ترکیبات آلی گوگرد دار نیز می باشد. حلال فرآیند سولفینول مخلوطی از یک حلال فیزیکی به نام سولفولان (Sulfolane) ،آب و یک آلکانول آمین که معمولا دي ایزو پروپانول آمین  (DIPA)یا متیل دي اتانول آمین (MDEA) است، می باشد. اگر DIPA به کار برده شود، D-Sulfinol یا سولفینول نامیده می شود و اگر MDEA به کار برده شود M-Sulfinol .در این فرآیند معمولا در صد وزنی آلکانول آمین، سولفولان و آب به ترتیب ۴۵ ،۴۰ و ۱۵ درصد می باشد. در این فرآیند آمین جذب شیمیایی را انجام می دهد و جذب فیزیکی توسط سولفولان صورت می گیرد. معمولا D-Sulfinol زمانی استفاده می شود که جذب کامل H۲S ،CO۲ و COS مورد نظر باشد و M- Sulfinol براي جذب گزینشی H۲S در حضور CO۲ با جذب جزیی COS مورد استفاده قرار می گیرد. هر دو نوع سولفینول قادر به حذف مرکاپتان ها و آلکیل سولفیدها تا مقادیر بسیار کم می باشند.

 

 • فرایند DMC

فرايند DMC، مركاپتان زدايي از نفت خام و ميعانات گازي مي باشد. طي اين فرايند با استفاده از محلول كاستيك با غلظت حدود ۵-۱۵ wt%، مرکاپتان­ها و H۲S و CS۲ حذف و مركاپتان­هاي سنگین فعال به تركيبات آلي پايدار و غير سمي تبديل مي شوند.

:DMC   – براي كاهش مركاپتان­ها و اسيديته نفت خام و ميعانات گازي استفاده مي شود.

:DMC-1M   –  در اين فرايند ميزان H۲S موجود در نفت خام سنگين از ppm 100به ppm 5و نيز مركاپتان­هاي سبك (C1-C2)  از ppm 300به ppm 20كاهش مي يابد.

:DMC-2   –  در اين فرايند مركاپتان­هاي سبك C1-C2 در نفت خام از ppm 2000به ppm 20كاهش داده مي شود.

:DMC-3  –  در اين فرايند علاوه بر كاهش H۲S تا ppm 5 ، مركاپتانهاي C1-C4 از ppm 4000به ppm50 در نفت خام و ميعانات گازي كاهش داده مي شود و کل مرکاپتانها به زیر ppm 75تقلیل می یابد

مزاياي فرايند DMC:

 • در این فرایند از کاتالیست هموژن IVKAZ که غیر سمی ، پایدار و نسبتا ارزان قیمت می باشند استفاده می گردد.همچنین این فرایند منحصر بفرد می باشد .
 • هزینه های ساخت این فرایند بسیار پایین بوده و بنابراین نصب این واحدها با توجه به ارزش افزوده بالای آنها بسیار اقتصادی می باشد.

 

–  فرایند DMD

در این فرایند به عنوان يك روش مناسب براي شيرين سازي، برش­هاي نفتي توسعه يافته است. در اين فرآيند هيدورژن سولفيد  (H۲S) به وسيله شست وشوی با محلول سدیم هيدروكسيد رقيق (۱-۲ wt%) ، طی واکنش زير از برش نفتي جدا مي شوند .

H۲S+2NaOH →  Na۲S+2H۲O          (۱)

تركيبات سبك مركاپتان (C۱-C۳) با استفاده از محلول كاستيك (۸-۱۰ wt%) تحت كاتاليست (IVKAZ) ،طی واکنش ۲ از سيستم جدا مي گردند.

RSH+NaOH→ RSNa+H۲O          (۲)

براي هيدروكربنهاي نسبتاً سنگين مانند نفتاي سنگين كه حاوي مركاپتان هاي سنگين ( C+۴) هستند مطابق واكنش ذيل با اُكسايش مركاپتانهاي سنگين تحت كاتاليست (UVKO) به دي سولفايد تبديل مي شوند.

۲RSH+1/2O۲ → RSSR+H۲O           (۳)

بر حسب نوع خوراك، فرآيندهاي مختلف DMD ،جهت جداسازي تركيبات گوگردي از برش­هاي نفتي، گسترش يافته است.

 

 •  روش مراکس Merox

در فرایند شیرین سازي گاز طبیعی، راه عمده حذف مرکاپتان ها، اکسیداسیون است. روند اکسیداسیون مرکاپتان MEROX نامیده می شود. این فرایند یک فرایند موثر و اقتصادي براي پالایش شیمیایی برش هاي نفتی و جداسازي سولفور موجود در آنها به صورت مرکاپتان ها و تبدیل مرکاپتان ها به ترکیباتی است که کمتر مضر هستند.

فرآیند مراکس ازاین جهت که ارزان­ترین و ساده ترین روش جهت شیرین سازي فراورده هاي پالایشی، بنزین، LPG ،نفت سفید، سوخت هواپیما و… با کیفیت بسیار عالی است، نسبت به روش­هاي دیگر از ارجحیت ویژه اي برخوردار است. همچنین با توجه به اینکه فرآیند مراکس در دماي محیط انجام می شود؛ مسئله خوردگی فلزات در اثر مجاورت با محلول سود در این شرایط بسیار پایین است. فرایند مراکس، فرایند تسریع اکسیداسیون مرکاپتان­ها به دي سولفیدها است. در فرایند مذکور، مرکاپتان هاي قابل حل در قلیا، جداسازي شده و در حضور اکسیژن به دي سولفیدها اکسید می شوند. لازم به ذکر است که ترکیباتی مانند هیدروژن سولفید وکربن دي اکسید نیز ممکن است در محصول ها باشند که آنها نیز در حضور محیط قلیایی و در برج هاي شستشو به نمک تبدیل میشوند. پس از جداسازي هیدروژن سولفید و کربن دي اکسید، ترکیبات مرکاپتان در برج شستشوي دیگري با قلیا شستشو میشوند. اگر هیدروژن سولفید و کربن دي اکسید در برج هاي اولیه خوب شسته نشوند، در برج جداسازي مرکاپتان ها، اجازه شسته شدن مرکاپتان ها را نمی­دهند. چون هیدروژن سولفید و کربن دي اکسید خاصیت اسیدي قویتري نسبت به مرکاپتان ها دارند و کلیه مصرف قلیا را به خود اختصاص میدهند. همه واحدهاي مراکس بر مبناي اکسیداسیون کاتالیزوري مرکاپتان ها به دي سولفیدها در محیط قلیایی (محیط عمومی) هستند. به طور کلی بین کاتالیزور فلزي براي واکنش مرکاپتان ها و هیدروکسید سدیم به جز تفاوت بین انرژي فعالسازي واکنش ها، تفاوتی وجود ندارد. در ادامه مکانسیم این فرایند شرح داده می­شود.

RSH + OH → RS+H۲O                  (۴)

RS+O۲→ ۲RS + O۲۲-                      (۵)۲

۲RS→RSSR                                     (۶)

O۲۲-+H۲O→۲OH+۱/۲O۲                   (۷)

واکنش کلی:

۲RSH+1/2O۲→RSSR+H۲O              (۸)

این مکانیسم نشان می دهد که یون مرکاپتان با جزء واکنش پذیري که با اکسیژن واکنش می دهد منجر به تولید رادیکال هاي آزاد می شود که به تولید دوجزئی دي سولفید می شود. در سیستم هاي متداول با استفاده از ترکیبات فلزات واسطه به عنوان کاتالیزور، حضور پراکسید هیدروژن تشخیص داده نمی شد که مکانیسم پیشنهاد شده توسط والاس و همکاران این بود:

RSH+OH→RS+H۲O

۲Co۲++O۲→۲Co۳++O۲۲-

RS+Co۳+→Co۲++RS

۲RS→RSSR

O۲۲-+H۲O→۲OH+۱/۲O۲

 

در این معادله ها، فلزهاي دیگر نیز می توانند به جاي کبالت، به عنوان کاتالیزور براي واکنش اکسیداسیون، مورد استفاده قرارگیرند، اما تحقیقات نشان دادند که هر کاتالیزور فلزي داراي شرایط عملیاتی مطلوب خود مانند pH و دما است.

علاوه بر روش نام برده شده، در سال ۱۳۹۹ شرکت پتروپالایش نیک یزد موفق شد از روش جدید  با شماره ثبت اختراع ۱۳۸۷۱برای شیرین سازی میعانات گازی استفاده کند. از مزایای آن، هزینه های این فرایند بسیار پایین بوده و بنابراین نصب این واحدها با توجه به ارزش افزوده بالای آنها بسیار اقتصادی می باشد.

کاربرد مرکاپتان:

گاز طبیعی ماده­ای بی رنگ و بی بو می باشد که در صورت نشـت و تشـکیل مخلوط قابل انفجار با هوا بسیار خطر آفرین است. لذا با افزودن مواد شیمیایی خاصی به نام بودارکننـده­هـا آن را بودار می­کنند تا نشت گاز به راحتی تشخیص داده شود. در این رابطه حداقل سطح بو توسـط موسسـات مختلـف تعیین شده است ولی در حالت کلی گاز طبیعی باید آنقدر بودار شود که یک شـخص بـا بویـایی متوسـط بتوانـد موقعی که مقدار گاز در هوا به یک پنجم حداقل قابلیت اشتعال رسید به راحتی آن را تشخیص دهد. مـواد بـودار کنندة گاز طبیعی معمولاً پایه گوگردی دارند و عمده ترین بودار کننده های گاز طبیعی مرکاپتان­ها می باشند. مرکاپتان­ها موادی به شدت بدبو هستند و آستانۀ بوی آنهـا از سـایر مـواد بسـیار پایین­تر است. متداولترین انواع مرکاپتان ها  که از خصوصیت بودار کنندگی زیادی برخوردار می باشند متان تیول، تترا بوتیـل مرکاپتـان به نام (TBM) و ایزو پروپیل مرکاپتان (IPM)  هستند. معمولا جهت بدست آوردن خواص مطلوب­تر از مخلـوط دو یا چند نوع مرکاپتان با نسبت­های معین استفاده می گردد. مواد بودار کننده معمولا در داخل بشکه های فلزی به ایستگاههای ورودی شهر(CGS)  حمـل گشـته و در قسمت خروجی ایستگاه تزریق می گردد.

از کاربرد دیگر مرکاپتان ها استفاده از آن در سنتز آفت کش ­ها می­باشد. متیل مرکاپتان برای تولید متیونین استفاده می شود که به عنوان واسطه در تولید آفت کش ها و قارچ کش ها استفاده می شود. همچنین به عنوان یک واسطه شیمیایی برای تولید سوخت جت و پلاستیک های مختلف نیز استفاده می شود.

کاربرد مرکاپتان

مضرات مرکاپتان :

مرکاپتان بی رنگ است و در غلظت بالا سمی می باشد. باید گفت غلظت مرکاپتان در گاز شهری به گونه ای می باشد که هیچ اثر سویی برای افراد نداشته باشد. ولی افرادی هستند که بر اساس اقتضای شغلی خود با غلظت های بالای این ماده ممکن است در ارتباط باشند.

درادامه برخی از مضرات مرکاپتان در غلظت بالا را عنوان شده تا هنگام کار با این ماده نکات ایمنی رعایت شود:

-تماس با مرکاپتان در غلظت بالا سبب تحریک بینی، از دسـت دادن حـس بویـایی، تهـوع، اسـتفراغ، اسـهال، مشـکلات تنفسی، سردرد، تلوتلو خوردن و سرگیجه، ایجاد لکه های آبی رنگ روی پوست، آسیب شدید بـر ریـه و کلیـه، از دست دادن هوشیاری، و در حتی شرایط بحرانی باعث کما می گردد. بنابراین استفاده از ماسک فیلتر دارد فراموش نشود که بسیار مهم می باشد.

– این ماده به شدت قابل اشتعال است. زمانی که بخارهای آن با هوا مخلوط می گردد، این ماده بـه سـرعت بـه حد قابل انفجار می رسد. برای اطفاء حریق آن از کف، پودر شیمیایی، یا آب به شکل اسپری بایـد اسـتفاده نمـود. کشیدن سیگار در کنار این ماده اکیداً ممنوع می باشد.

-شرایط جابجایی و انبار قبل از جابجایی این ماده مهم می باشد، افراد برای جابجایی بشکه های مرکاپتان بایـد بـه لـوازم حفـاظتی مجهـز شـوند و از غلتانـدن بشـکه هـا روی زمـین خودداری نمایند. ضمن بستن کامل درب بشکه‌ها، این مواد در جای خنک با تهویۀ محیطـی مناسـب، بـه دور از اشعۀ مستقیم آفتاب، حرارت و سایر منابع اشتعال باید نگهداری شوند.

-وجود مرکاپتان­ها در فرآورده‌های نفتی باعث کاهش کیفیت محصولات نهایی می­شود. لذا حذف آن از فرآورده های نفتی عملیات اجتناب ناپذیر می باشد.

وایت اسپریت چیست و چه کاربردی دارد؟

وایت اسپریت چیست؟

وایت اسپریت یا اسپریت معدنی مایعی شفاف برپایه نفت سفید (کروزن) هستند که می­توان به حلال‌های ۴۰۰، ۴۰۲، ۴۰۳ ،۴۰۶ و ۴۱۰ اشاره نمود. این مواد از هیدروکربن های آلیفاتیک و آروماتیک تشکیل شده است که براساس درصد ترکیبات آروماتیک موجود دارای خواص و بوی مخصوص به خود می باشند. این حلال‌ها بر اساس میزان درصد ترکیبات آروماتیک موجود به دو دسته آروماتیک بالا و آروماتیک پایین تقسیم می‌شوند. در بین انواع حلال‌های وایت اسپریت، حلال ۴۰۲ اهمیت و کاربردهای ویژه‌ای دارد. آنها دارای نقطه ذوب ۴۰- درجه سانتی گراد و محدوده نقطه جوش ۲۰۰-۱۵۰ درجه سانتی گراد می­باشند.

انواع وایت اسپریت ها:

به طور کلی برای وایت اسپریت­ها دو نوع طبقه بندی وجود دارد ۱- از لحاط درصد ترکیبات آروماتیک ۲- از لحاظ نقطه اشتعال

در طبقه بندی اول وایت اسپریت ها چهار نوع هستند. نوع ۰ (بابوی زیاد)، نوع ۱ (هیدروسولفوریزاسیون)، نوع ۲ (کم بو) و نوع ۳ (بی بو). ترکیب انواع مختلف وایت اسپریت به فرآیند تولید بستگی دارد.

نوع ۰:

وایت اسپریت با بوی زیاد است. این نوع شامل هیدروکربن‌های عمدتاً اشباع شده است که دارای تعداد کربن در محدوده ۱۲-C9C و نقطه جوش تقریباً بین ۲۲۰-۱۴۰ درجه سانتیگراد هستند.

نوع ۱:

این نوع وایت اسپریت از فرآیند سولفورزدایی کاتالیزوری نوع صفر به دست می آید.این حلال ها شامل هیدروکربن‌هایی است که تعداد کربن آن‌ها در محدوده ۱۲-C7C و نقطه جوش تقریباً بین ۲۳۰-۹۰ درجه سانتیگراد (آروماتیک <25٪) است.

نوع ۲:

این حلال که وایت اسپریت کم آروماتیک و ترکیب پیچیده‌ای از هیدروکربن‌های به دست آمده با روش استخراج حلال است، حاوی هیدروکربن‌های آلیفاتیک در محدوده‌ی ۷ Cتا ۱۲ Cو نقطه جوش در محدوده‌ی تقریبا °C 9۰-۲۳۰ (آروماتیک کمتر از ۵%) است.

نوع ۳:

نوع چهارم وایت اسپریت ترکیب پیچیده ای از هیدروکربن ها است که با استفاده از روش هیدروژناسیون در حضور کاتالیزور به دست می آید و نقطه جوش تقریباً بین ۲۳۰-۶۵ درجه سانتیگراد است. این نوع شامل هیدروکربن هایی است که تعداد کربن آنها عمدتاً در محدوده ۱۲-C6C و آروماتیک <1٪ (بی بو) می­باشد.

در طبقه بندی دوم از لحاظ اشتعال پذیری برای هر نوع وایت اسپریت سه درجه متفاوت وجود دارد. هر درجه با شرایط تقطیر تعیین می شود.

درجه اشتعال پایین: با نقطه اشتعال در محدوده ۲۱ تا ۳۰ درجه سانتیگراد است.

درجه اشتعال معمولی: در آن نقطه اشتعال در محدوده ۳۱ تا ۵۴ درجه سانتیگراد است.

درجه اشتعال زیاد: با نقطه اشتعال بیش از ۵۴ درجه سانتیگراد است.

این درجه بندی با توجه به نفت خام مورد استفاده به عنوان ماده اولیه و شرایط تقطیر تعیین می شود

c62a9bd74e3657de21ad4efaa1

ویژگی وایت اسپریت:

این ترکیبات مایعاتی شفاف، بدون رنگ و قابل اشتعال می­باشند. وایت اسپریت­ها انحلال­پذیری بسیار پایین در آب دارند و دارای بوی ملایم هستند. از خصوصیات دیگر آنها می­توان به پایداری شیمیایی بالا و عدم خوردگی و بالا بودن سرعت تبخیر اشاره کرد. وایت اسپیریت به عنوان تمیزکننده و چربی گیر قطعات و ابزار ماشین آلات استفاده می شود. این حلال­ها ویژگی های منحصر به فردی در زمینه ی تمیز کردن سطح فلزات از روغن ها، گریس، کربن و دیگر مواد دارد. همچنین نقاشان از این حلال­ها به خاطرسمیت کمتر آنها، به عنوان جایگزینی مناسب برای تربانتین استفاده می‌کنند.

مراحل تهیه وایت اسپریت:

وایت اسپریت ها عمدتا طی فرآیندهای پالایشگاهی تولید می شوند. در این فرآیندها تقطیر استخراجی بر روی خوراک که در عموما کروزن (نفت سفید) است با سولفولان، سولفور دی اکسید و ان متیل پیرولدون انجام می­شود. کروزن یک ترکیب سنگین و ساخته شده از زنجیره‌هایی با ۱۰ تا ۱۷ اتم کربن است. کروزن در ترکیب خود دارای آلکان‌های خطی، غیرخطی و سیلکوآلکان‌ها است که نزدیک به دو سوم کروزن را تشکیل می‌دهند. آروماتیک‌ها حدود ۲۰ تا ۲۵ درصد کروزن را تشکیل می‌دهند. مقدار ترکیبات الفینی نیز حدود پنج درصد از حجم کروزن را تشکیل می­دهد. وایت اسپیریت مخلوطی از هیدروکربن هایی با تعداد کربن ۷ تا ۱۲ می باشد. در نتیجه با کراکینگ کروزن سنگین می توان به ماده سبک تر دست یافت. که این زنجیره‌ها طی مراحلی شکسته می‌شوند تا به ساختار حلال ۴۰۲ یا دیگر حلال‌های وایت اسپریت برسند که این عمل با تقطیر کروزن میسر می شود. تقطیر کروزن سه جزء را بین ۱۴۰ تا ۲۱۵ درجه تولید می کند. برش اولیه تقطیر این ماده حاوی ۲۰ % محتوای آروماتیک است که همان حلال نوع صفر می باشد. حلال نوع ۱ از هیدرودیسولفوریزاسیون نوع صفر به دست می آید و از هیدروژناسیون آن حلال نوع ۳ با کمتر از ۵ % آروماتیک به دست می آید که همان وایت اسپیریت بدون بو است.

کاربردهای وایت اسپریت ها:

وایت اسپریت­ها به عنوان حلال­ها در انواع صنایع شیمیایی،آرایشی، ساختمانی و خودروسازی کاربردهای بسیار گسترده­ای دارند. که در ادامه به کاربردهای آنها در صنایع مختلف اشاره می­شود.

 • صنایع ساختمانی:

وایت اسپریت به عنوان یک حلال آلی موثر به طور گسترده به عنوان یک رقیق کننده رنگ و حلال خشک کن رنگ کاربرد دارند.به این صورت که ویسکوزیته رنگ را کاهش می دهند و اجازه می­دهند رنگ برای مدت کوتاه تری خشک شود. استفاده از این حلال­ها در نقاشی باعث صاف شدن سطح نقاشی می شود.عموما از آنها برای تمیز کردن قلم موهای رنگ پس از اتمام رنگ آمیزی استفاده می­شود.

 • صنایع شیمیایی:

حلال چربی زدایی و استخراج مواد

به عنوان حلال برای تمیز کردن و از بین بردن گریس قطعات و ماشین آلات و رفع روغن ­های اضافی استفاده می­شود. همچنین برای تمیز کردن و باز کردن قفل صفحه ها پس از چاپ با جوهرهای روغنی و پلاستیزول از وایت اسپریت ها استفاده می­شود.

از دیگر کاربردهای این حلال­ها در این صنعت می­توان به موارد زیر اشاره کرد

چسب

لاستيك و رزین

جلادهنده ها

محصولات آسفالت

تونرهای فتوکپی مایع

در صنایع آرایشی به عنوان حلال لاک و در صنایع خودروسازی برای پاک کردن روغن، گریس و چربی از روی سطح فلزات از این حلال­ها استفاده می‌شود.

در ادامه به بعضی از کاربردهای دیگر پرداخته می­شود.

حلال واکس های مخصوص اثاثیه منزل، مبلمان،کف پوش ها

حلال خشک شویی در دستگاه برشکاری الماس

حلال واکس‌های مخصوص پولیش کفش و وسایل چوبی و چرمی

حلال مناسب برای چاپ­های پارچه­ای

وایت اسپریت چیست؟

موارد ایمنی مهم استفاده از وایت اسپریت:

با توجه به قدرت اشتعال بالای این مواد از انتشار آن در محیط پیرامون جلوگیری کنید و همچنین نباید در کنار مواد اکسیدکننده قرار داده شود. باید توجه داشته باشیدکه هرگز نبایددر نزدیکی لوازم برقی، منابع حرارتی و محیط سربسته از وایت اسپریت استفاده کرد.

این ترکیب شیمیایی باید در محیط خنک و به دور از نور مستقیم خورشید در ظرف درب بسته نگه داری شود. بنابراین حمل و نگه‌داری آن نیازمند کنترل و نظارت است. در ادامه به موارد ایمنی که هنگام تماس با وایت اسپریت ها پرداخته می­شود.

به علت وجود ترکیبات آروماتیک و هیدوکربنی موجود در وایت اسپریت ها به عنوان محرک شناخته می­شود و یکی از حساس­ترین مواد شیمیایی به شمار می­آید. چنانچه افراد با موارد ایمنی استفاده از وایت اسپریت‌ها آشنا نباشند، ممکن است باعث وقوع خطرات و اتفاقاتی ناگوار گردد. بنابراین قبل از مصرف وایت اسپریت‌ها، اطلاع از موارد و نکات ایمنی درباره آن‌ها مهم و حائز اهمیت است. در ادامه مطلب به ذکر برخی از این موارد و نکات ایمنی می‌پردازیم.

فروبردن وایت اسپریت در دهان و مصرف خوراکی آن باعث می‌شود تا افراد دچار ناراحتی معده، درد شکم و در مواردی باعث آسیب‌های قلبی و تنفسی و حتی اغما و مرگ در افراد شود.

چنانچه وایت اسپریت، مستقیما وارد ریه‌های افراد شود باعث آسیب‌های ریوی خواهد شد.

استنشاق وایت اسپریت خطرناک بوده و باعث سوزش بینی، گلو، ریه‌ها، ناراحتی معده و سرگیجه می‌شود.

تماس پوستی با وایت اسپریت باعث آسیب‌های پوستی و خشکی پوست می‌شود. تماس پوستی در دراز مدت، باعث التهاب و تاول پوست یا درماتیت پوستی می‌شود که به آن درماتیت تماسی نیز می‌گویند.

تماس وایت اسپریت با چشم نیز باعث قرمزی و سوزش چشم می‌شود و در صورت استمرار باعث به‌وجود آمدن مشکلات جدی‌تری خواهد شد. به طور کلی قرار گرفتن در معرض وایت اسپریت در مدت زمان طولانی، می‌تواند علائمی مانند اعتیاد به مواد مخدر داشته باشد و باعث بیهوشی فرد موردنظر شود.

هیدروکربن سنگین چیست؟

هیدروکربن‌های سنگین که یکی از سوخت‌های میان تقطیری پالایشگاه می‌باشد جزو یکی از مهمترین فرآورده‌های حاصل از اجزای تشکیل دهنده نفت خام به شمارمی رود.زنجیره‌ی کربنی این هیدروکربن‌ها بیش از ۱۲ اتم کربن داشته و نقطه جوش  آنها بین ۱۵۰ تا ۳۸۰ درجه سانتی‌گراد می‌باشد.

دانسیته این نوع هیدروکربن‌ها بالای ۸۱۰ کیلوگرم بر متر مکعب بوده و نقطه اشتعال آن‌ها ۵۰ تا ۵۵ درجه سانتی‌گراد می‌باشد. از  ویژگی‌های بارز این ترکیبات می‌توان به مولکول‌های درشت، فراریت کم و اشتعال‌پذیری کمتر نسبت به برش سبک اشاره کرد.

روند تولید و پالایش هیدروکربن سنگین:

جهت تولید هیدروکربن‌ها از نفت خام، نخست نفت خام را عاری از نمک و اسید کرده(شیرین سازی)، سپس توسط فرآیند تقطیر جز به جزء و بر اساس نقطه جوش هیدروکربن‌های مختلف، نفت خام به محصولات جداگانه هیدروکربن سبک و هیدروکربن سنگین تبدیل می‌شود. بدین منظور نفت خام را در تا دمای ۴۰۰ درجه سانتی‌گراد حرارت می‌دهند و سپس آن را به وسیله پمپ به پایین برج تقطیر می‌فرستند. مولکولهای کم وزن‌تر و کوچکتر به سمت بالای برج رفته و توسط کندانسورهای موجود در بالای برج مایع شده و به سمت مخازن هدایت می‌شوند. مولکول‌های بزرگتر و سنگین‌تر هم به دلیل دانسیته زیاد پایین برج باقی می‌مانند.

محصولات حاصل از این فرآیند از طریق ایزومریزاسیون، کراکینگ و سایر فرآیندهای، با تغییر در اندازه و ساختار مولکول‌های هیدروکربن آنها را به محصولات قابل استفاده دیگری تبدیل می‌کند. همچنین هیدروکربن‌های سنگین در طی فرآیندهای پیچیده و هزینه‌بر به مواد با ارزش‌تری تبدیل می‌شوند.

slide1_

کاربرد هیدروکربن سنگین:

از این هیدروکربن ها در تولید گرما در بویلرها و کوره‌ها، مشعل‌های خانگی، روغن‌های روان کننده، سوخت‌های سنگین (کشتی، کامیون و …) و اغلب به عنوان سوخت جایگزین در مواردی که گاز شهری در دسترس نمی‌باشد(مانند گلخانه‌ها) استفاده می‌شود. تولید هیدروکربن های سنگین بویژه هیدروکربن های پارافینی سنگین مانند روغن ها یا پارافین های با وزن مولکولی زیاد به عنوان یک ماده فرعی محسوب می شود و به دلیل پایین بودن عدد اکتان هیدروکربن های C10 به بالا به عنوان بنزین قابل استفاده نیستند اما به دلیل طویل بودن زنجیره هیدروکربنی، در سنتز دترجنت ها اهمیت زیادی دارند. علاوه بر این به عنوان سوخت پشتیبان برای اوج‌گیری نیروگاه‌ها در مواردی که گاز طبیعی موجود نیست استفاده می‌شود. اما این نوع هیدروکربن‌ها بسیار آلوده کننده و گران‌تر از سوخت گاز طبیعی است

معایب و مضرات استفاده از هیدروکربن سنگین:

–  استفاده از سوخت‌های فسیلی از جمله هیدروکربن‌های سنگین آثار سوئی بر جا می‌گذارد که در ادامه به تعدادی از آن‌ها اشاره می‌کنیم:

 • استفاده بیش از حد این مواد باعث گرمتر شدن کره زمین و در نهایت موجب ذوب شدن یخچال‌های قطبی می‌شود.
 • این سوخت‌ها همچنین گازهای مضری از جمله CO۲و SO۲ را از خود نشر می‌دهند که موجب بارش باران‌های اسیدی می‌شود.
 • مصرف بیش از حد هیدروکربن‌ها باعث می‌شود تا مخازن آن‌ها به طور قابل توجهی تخلیه شود، در حالی که سالیان سال طول می‌کشد تا هیدروکربن‌های جدید جایگزین شود.
 • همچنین این نوع سوخت‌ها سبب آزاد شدن گازهای گلخانه‌ای متان و کربن دی اکسید می‌شود که در نهایت این امر باعث سوراخ شدن لایه اوزون می‌شود.
 • سوخت‌ دیزل که از مشتقات هیدروکربن‌های سنگین است مقادیر بیشتری از آلایندگی هوا مانند گوگرد و ذرات جامد کربن را تولید می‌کند همچنین این سوخت نسبت به بنزین کربن دی اکسید بیشتری را در واحد تولید می‌کند.

 

–  این سوخت‌ها همجنین باعث اثرات بیولوژیکی آلودگی نفتی بر محیط زیست آبزیان و بدن انسان نیز می‌شود که برخی از آن‌ها را در ادامه ذکر می‌کنیم:

 • عقب افتادن تقسیم سلولی در گیاهان شناور؛
 • تخم ریزی غیر طبیعی ماهیان؛
 • اختلال در تغذیه طبیعی؛
 • بر اثر تماس این نوع هیدروکربن با بدن، تحریکات شدید، آب ریزش و خارش در بدن ایجاد می‌شود؛
 • در صورت بلعیده شدن اثرات سوئی مثل تهوع، استفراغ، سوزش گلو، دهان و تحریکات شکمی می‌شود؛
 • همچنین بخارات حاصل از این ماده کارآیی اعصاب مرکزی را کاهش داده و موجب سرگیجه می‌شود.

مدیر امور بین الملل شرکت ملی نفت: بخش پایین دستی نفت امکاناتش را جهت تولید و اشتغال زایی تجهیز نماید!

در این دیدار هیئت مدیره و هیئت رئیسه کمیسیون هیدروکربن و دبیرکل اتحادیه صادرکنندگان فراورده های نفت، گاز و پتروشیمی ایران با محمدی پور سرپرست امور بین الملل شرکت ملی نفت، و معاونین، حسینی جواد از ستاد کل نیروهای مسلح. رادافزون از وزارت نفت و سردار افخمی از نیروی زمینی برگزار شد.
در این جلسه هیئت رئیسه کمیسیون هیدروکربن با اشاره به آمادگی، امکانات و منابع حدود هشتاد واحد هیدروکربنی در تامین بنزین کشور با ارائه مشکلات در فرمول قیمت گذاری، تامین خوراک، افزایش دستمزد و حمل و نقل و… خواستار امتیاز و تخفیف با توجه به ضرر و زیان واحدهای هیدروکربنی شدند.
نماینده ستاد نیروهای مسلح در این نشست گفت: مینی ریفاینری ها باید تلاش کنند با ارزاوری و تقویت بازرگانی خود به بازارهای بین المللی ورود کنند.
حسینی جواد افزود: قرار نیست به بازار هیدروکربن افغانستان یارانه ای بدهیم و واحدها باید قیمت فروش خود را به این بازار دیکته کنند.
محمدی پور نیز ضمن تاکید رهبری به پرهیز از خام فروشی، خواستار ایجاد مخازن صادراتی در بنادر خاص شد که اجازه بلندینگ تنها در این مخازن صادراتی داده شود.
همچنین رادافزون معاون سابق وزارت نفت با تاکید براینکه باید حمایت ویژه از واحدهای پالایشگاهی کوچک شود گفت: باید یک گروه فنی در این خصوص ایجاد شود.
اسعدی دبیرکل اتحادیه نیز از ارایه یک نامه کارشناسانه مربوط به فعالیت و مشکلات واحدهای تولیدی هیدروکربن به شرکت ملی نفت خبر داد.

 

منبع: پایگاه اطلاع رسانی اوپکس

بررسی ابلاغیه جدید ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز

جلسه درخصوص اصلاح رویه خوداظهاری و اجرای مجدد آن و بهره برداری از کدهای عمومی محصولات تولیدی با حضور پرهام فر و زرینی از اعضای حقوقی و فنی ستاد مبارزه با قاچاق کالا برگزار شد. در این نشست همچنین رئیس و تعدادی از اعضای هیئت مدیره، هیئت رئیسه و اعضای کمیسیون هیدروکربن و دبیرکل نیز حضور داشتند .

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی اوپکس، در این جلسه به موضوعات ذیل پرداخته شد :

بررسی ابلاغیه جدید ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز ۲

• احمد معروفخانی : دو مطالبه جدی در صنعت هیدروکربن واقع است که در قالب تشکل ها و شرکت ها پیگیری می شود، یکی خود اظهاری و دیگری کد های عمومی شیرین سازی که با توجه به این که مصوب شده‌اند اما تاخیرات فراوان اقدامات این دو مصوبه را ابتر نموده است و به سمت عدم کارایی میرود . رویه خود اظهاری پیشنهاداتی بود که از اتحادیه داده شد و به مصوبه رسید و اجرا گردید و این اجرا باعث شد که به توسعه آمار صادرات و کیفیت فرایند هیدروکربنها ختم گردد . اما متاسفانه در یک سال گذشته متوقف مانده است . دغدغه ها مطرح شد و تلاشی نیز از ستاد صورت گرفت، وزارت نفت نیز فرمی را طراحی و ابلاغ نمود که هنوز عملیاتی نشده است و متاسفانه این صنعت با چالش مهمی در این خصوص روبروست .
موضوع دیگر که متوقف مانده بحث کد های عمومی است که تنها برای میعانات ترش اعلام کرده‌اند و ابلاغیه ای که دیروز اعلام شد، پر از ابهام بوده و مقرر نیست به چه نحو و شکلی می‌خواهد اجرا گردد . با این رویه واحد های هیدروکربنی سردرگم هستند و مسیر فعالیت خود را نگران کننده می بینند . این ابهامات نه تنها از توسعه این بخش جلوگیری می‌کند، بلکه فعالیت واحدهای کربنی را نیز تهدید می کند .

بررسی ابلاغیه جدید ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز ۱

• هنریک درغوکاسیان : یکی از مشکلات صنایع هیدروکربنی در شرایط کنونی پاسگاه‌های میان راه هستند که حاملهای صادراتی را توقیف می کنند و مشکلاتی را در میانه راه برای صادرکنندگان ایجاد می‌کنند . فرآیند نمونه برداری در مبدا و مقصد قابل قبول است، اما در میانه راه انتظار نمی رود نسبت به توقیف خودروها اقدام شود .

• رضا قاری : لازم است دو یا سه نفر کارشناس از اتحادیه تعیین شود که در کارگروه ستاد حضور داشته باشند، دستورالعمل ها شامل ایراداتی است و متاسفانه تر اینکه “کارگروه تعیین ماهیت” سازگاری غلط داشته و حضور نماینده صمت در آن منفعلانه است . و این کارگروه به هیچ عنوان به خواسته های بخش پایین دست توجهی نمی‌کند .

• زرینی : ستاد ۹۵ % نظرات شما را در دستورالعمل لحاظ کرده است و در جلسات کارگروه به پیش‌نویسی رسیدیم که دیروز تهیه شد و برای شما و سایر دستگاه ها ارسال شد و در مهلت دو هفته‌ای اگر مشکلی نباشد، آن را ابلاغ خواهیم کرد . در رویه خوداظهاری زمانی تصمیم بر این بوده که در کنار استاندارد سازی رویه دیگر هم باشد عملا بعد از ۱۶ ماه از تیر ۱۳۹۹ که ابلاغ شد و تا پایان آبان ۱۴۰۰ امکان استفاده داشت مورد استفاده واحدهای هیدروکربنی برای صادرات قرار گرفت . فکر می کنم موعد آن رسیده که ستاد در این خصوص پایش انجام دهد تا نتایج پرونده ها را ببیند . با توجه به مشکلاتی که به وجود آمده نیازمند آن بودیم که این رویه را متوقف کنیم و پایش کنیم که آیا اتفاقات افتاده به نفع کشور است و در آن صورت آن را ادامه دهیم . در خصوص کد های عمومی میعانات گازی پارس جنوبی نیز باید گفت با توجه به اینکه در دستور کار سال گذشته بود و امکان صادرات میعانات ترش برای خیلی از شرکت‌ها فراهم نبوده، همچنین قیمت ها نیز پایین و شیرین سازی آن نیز زمان‌بر بود، اما اگر ابهام و مشکل فنی در ابلاغ این رویه است با استاندارد و ستاد مکاتبه داشته باشید و ابهامات موجود را مکتوب و یا در صورت نیاز به جلسه بازگو نمایید

بررسی ابلاغیه جدید ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز ۳
 • علیرضا کریمی : با توجه به اینکه دیدگاه اتحادیه در شرایط کنونی متفاوت شده است و مسئله شفاف سازی را به شدت از طریق اعضا پیگیری می کند شایسته است از پتانسیل های خوب اتحادیه و نظرات کارشناسی آن استفاده گردد .
 • علی شهوازیان : صنعت هیدرو کربن کشور بالغ بر دو میلیارد دلار سالانه ارزآوری دارد و اشتغالزایی بسیار مفیدی نیز ایجاد نموده است با شرایط کنونی ترکمنستان و روسیه رقیب جدی ایران شده اند که کالای خود را با قیمتی پایین تر از صد دلار از کالای ما عرضه می کنند و این شرایط باعث ایجاد فضای تخلف خواهد شد . انتظار می رود سیاستگذاری ها برای این صنعت در حضور نماینده‌ای مسلط از اتحادیه باشد که متاسفانه این تصمیمات و سیاست گذاری ها بدون حضور نماینده بخش خصوصی انجام می گیرد.
 • سیدحمید حسینی : ستاد باید توسعه مدیریت داده و تقویت گردد . و خود ستاد با توجه به شرایط و فضایی که به آن داده شده است باید سیاست گذاری نماید . حتما کارشناس فنی داشته باشید و در جلسات بتوانید سیاست گذاری و کار کارشناسی نمایید . ستاد باید ورودی و خروجی را کنترل کند و از مواردی چون پلمب کردن و موارد تعزیراتی با نظارت دقیق به دور باشد .
  • در پایان این نشست مقرر گردید نقطه نظرات جمع بندی شده و دعوتنامه‌ای با اشاره به این جلسه تهیه گردد و نمایندگان استاندارد، پالایش و پخش و کلیه اعضای کارگروه با حضور نمایندگان ستاد مبارزه با قاچاق کالا برگزار گردد و ابلاغیه جدید بررسی گردد .

منبع: opex.ir

دیدار و گفتگو رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس و مدیرعامل بورس انرژی با اعضای اتحادیه صادرکنندگان فرآورده های نفت، گاز و پتروشیمی ایران

در این نشست ابتدا عبدالهی، مدیر گروه کلان مرکز پژوهشهای مجلس گزارشی از وضعیت رشد اقتصادی، صنعت و نفت، نرخ تورم و… در سال گذشته و سال کنونی ارائه داد.

آقای دکتر علی شهوازیان مدیرعامل شرکت پتروپالایش نیک یزد و نایب رئیس کمیسیون هیدروکربن در ادامه از وضعیت تامین خوراک، جابجایی و حمل مواد شیمیایی و قوانین و مقررات، گزارشی ارائه نمود و خواستار تشکیل کارگروهی به عنوان متولی بخش خصوصی در وزارت نفت شد.

در ادامه مدیر عامل بورس انرژی با اشاره به مذاکراتی که با ستاد کل نیروهای مسلح در خصوص درخواست عرضه میعانات در بورس انرژی شده بود گفت: با توافق با این ستاد مقرر شد عرضه ها به طور شفاف و کامل در بورس انرژی باشد. نقوی ادامه داد: برای میعانات دو کار مهم انجام دادیم، راه اندازی بازار آتی که امکان آن را داریم فیوچرز میعانات داخلی را داشته باشیم در این خصوص با وزارت نفت هم صحبت کردیم که منجر به تحویل گردد و دوم گواهی سپرده کالایی که معاف از مالیات ارزش افزوده بوده و با این گواهی سپرده عرضه کننده انحصاری وزارت نفت نخواهد بود و هر کسی که دارای مخزن و کالاست می‌تواند در بورس عرضه نماید. در بازار آتی بسیاری از مشکلات صادرکنندگان حل خواهد شد.
مدیرعامل بورس انرژی در خصوص عرضه خوراک پالایشگاه ها و پتروشیمی ها در بورس انرژی ادامه داد: ما در این خصوص درخواست کردیم که خوراک واحدهای پالایشگاهی و پتروشیمی در بورس انرژی عرضه گردد چرا که به دلیل ماده ۱۳ قانون رفع موانع تولید امکان ۲ درصد تخفیف برای این واحدها میسر می باشد. پالایشگاه ها می توانند برای این میزان تخفیف از بورس خریداری کنند. نقوی در خصوص قیمت‌گذاری خوراک نیز افزود: هم اکنون وزارت نفت، نفت خامی که به پالایشگاه ها می دهد، به قیمت گران تر از قیمت صادراتی است و این موضوع باعث می‌شود زنجیره تامین تا صنایع پایین دست با افزایش قیمت مواجه شود.
ظرفیت دیگری که با کمک مجلس انجام دادیم بحث گواهی ثبت سینرژی است که اگر شرایط از لحاظ مصرف کم خوراک در پالایشگاه ها ایجاد شود، مابه التفاوت آن به پالایشگاه ها خواهد رسید.
بورس انرژی مذاکراتی در این خصوص با آقای صالح آبادی انجام داده است تا در رینگ صادراتی تسویه ارزی ایجاد شود و آمادگی داریم با همکاری اتحادیه ظرفیت صادراتی کشور را در بورس انرژی افزایش بدهیم.

مدیر عامل بورس انرژی

اسعدی دبیرکل اتحادیه نیز سه پیشنهاد خود را در این جلسه عنوان نمود، وی افزود: با توجه به اینکه در بازار افغانستان دچار محدودیت هستیم، اگر ریاست کمیسیون اقتصادی مجلس موافق باشند، مسائل کنونی بازار افغانستان را در دستور کار کمیسیون اقتصادی قرار گیرد، با توجه به وضعیت جنگ روسیه و اوکراین، متاسفانه این بازار دچار مشکلات اساسی برای صادرکنندگان شده است و بسیار جدی و چالش برانگیز است. مجموع صادرات هیدروکربن به افغانستان در سال گذشته ۸۰۰ میلیون دلار بوده است.
پیشنهاد بعدی تخصصی شدن بورسها است که یکی از خواسته های جدی اتحادیه است و اگر امکان پذیر باشد که مشتقات نفتی در بورس انرژي عرضه گردند ما آمادگی داریم در این خصوص راهکارهای لازم را ارائه دهیم.
اسعدی در پایان گفت: یکی از دیگر مشکلات صادرکنندگان، تعرفه‌های ترجیحی است که بین کشورها وضع می شود و می تواند در حوزه فعالیت اعضای ما موثر باشد، به طورمثال در بازار ترکیه و ایران، شرایطی ایجاد شده است که ما عملاً بازار قیر این کشور را از دست داده‌ایم و قیر عراق جایگزین آن شده است

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس پس از استماع نظرات اعضای اتحادیه، در خصوص مشکلات صادرات فرآورده های نفتی به افغانستان گفت : اگر به نوعی سهم صادراتی ما در معرض تهدیدات منطقه‌ای است و مشکلات کنونی وضعیت ما را تحت تأثیر و یا روند صادراتی ما را کاهش می دهد و نیاز به تصمیم عاجل است، اتحادیه توضیحات لازم را طی نامه‌ای به کمیسیون اقتصادی مجلس ارائه دهد و پیشنهادهای خود را نیز مطرح نماید، این کمیسیون با هم اندیشی اعضای خود آن را در دستور کار گذاشته و مسئولین مربوطه را جهت ارائه توضیحات دعوت خواهد کرد .

پورابراهیمی با بیان اینکه صادرات برای ما بسیار مهم است و لازم است که صادرکنندگان فراورده های نفتی دغدغه های خود را که به نوعی دغدغه‌های حاکمیت می باشد، بازگو نموده و سهم صادراتی شما مطمئنا قابل توجه می‌باشد ادامه داد : در خصوص بورس کالا و انرژی از آقای دکتر نقوی می‌خواهیم گزارشی از وضعیت بورسها و تولیدکنندگان و صادرکنندگان فراورده های نفتی ارائه دهند که روند کار تصریح گردد، مشکلات فعالان صادرات فرآورده‌های نفتی را در شورای عالی بورس مطرح می کنیم و آمادگی داریم در صورت ضعف آیین‌نامه‌ای در این خصوص قانون گذاری و نظارت نماییم .

پورابراهیمی همچنین افزود : قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز توسط آقای قالیباف امروز امضا و ابلاغ شد، قانونی که پنج سال در کمیسیون اقتصادی کار کارشناسی بر روی آن انجام شد و یکی از کارهای مهم در این قانون اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا بود که بخش عمده‌ای از مشکلات را توانستیم پوشش بدهیم . معافیت ها و عوارض صادراتی قابل اجرا در خصوص کلیه موارد خام و نیمه خام فرآورده های نفتی بوده و جهت جلوگیری از خام فروشی مصوباتی داشتیم و ضمانت نیز بر آن خواهیم گذاشت .

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با تاکید بر عرضه کامل خوراک در بورس ادامه داد : یکی از احکامی که در اصلاح قانون بازار سرمایه آورده‌ایم مبتنی بر این است که کلیه پالایشگاه ها ظرفیت های تولیدی خود را به طور کامل در بورس عرضه کنند و این عرضه به هیچ عنوان سلیقه‌ای و اختیاری نخواهد بود، لذا گزارش‌های کارشناسی شما راجع به آسیب ها و عرضه های نامناسب می تواند به کمیسیون اقتصادی مجلس شرایطی را جهت دفاع از این قانون فراهم آورد . پیشنهاد می کنم کمیسیونهای تخصصی اتحادیه صادرکنندگان فرآورده‌های نفتی یک گزارش تخصصی بدهند تا با کمیسیون انرژی مجلس نیز نشست مشترک بگذاریم و در این نشست مشترک گزارش شما دارای محورها و جزئیات کامل باشد .

پورابراهیمی در پایان گفت : هر مقدار در حوزه صادرات از لحاظ کمی فعالیت کنید قابل ستایش است و صادرکنندگان حتی با یک دلار صادرات می‌توانند در جهت تقویت کشور گام بردارند. یکی دیگر از مواردی که به آن توصیه میکنیم ورود به حوزه دانش بنیان است . کشور باید از طریق دانش بنیان تجاری سازی شده و خلق ثروت نماید . مراکز نوآوری از جمله دانشگاه شریف، دانشگاه تهران و پژوهشگاه صنعت نفت حلقه واسط بوده که می‌توانند در جهت ارزش افزوده به فعالین تولید و صادرات فرآورده های نفتی کمک کنند .

هیدروکربن سبک چیست و چه کاربردی دارد؟

هیدروکربن چیست؟

هیدروکربن‌ها، دسته‌ای از مواد آلی هستند که به طور عمده از کربن و هیدروژن ساخته شده‌اند.برخی از اتم‌ها مثل گوگرد، نیتروژن و اکسیژن به شکل جایگزین کربن در هیدروکربن‌ها مى‌باشند. وجود گوگرد در ترکیبات هیدروکربنى ، باعث تغییر رفتار فیزیکى مى‌شود و حالت خورندگى ایجاد مى‌کند. هر چه عناصر جایگزین در هیدروکربن‌ها کمتر باشد، نفت ‌خام سبک‌تر و خالص‌تر است.

برش سبک

برش‌های سبک هیدروکربن‌ها جزو مهمترین فرآورده‌های حاصل از جداسازی اجزای تشکیل دهنده نفت خام به حساب می‌آیند. نقطه جوش چنین ترکیباتی در بازه‌ای بین °C200  تا  °C40 قرار دارد. از جمله هیدروکربن‌های پرکاربرد در این دسته بندی می‌توان به نفتا، نفت سفید، بنزین، سوخت جت و حلال‌ها اشاره کرد. هیدروکربن‌های سبک زنجیره­‌های ۵ تا ۱۲ کربنه هیدروکربن‌های نفتی را شامل می‌شوند و معمولاً برای تولید ترکیبات آروماتیک و بنزین با اکتان بالا از طریق فرآیند اصلاح کاتالیستی در صنایع پتروشیمی استفاده می‌شوند. چنین ترکیباتی بسیار فرار هستند و همان طور که اشاره شد نقطه جوش پایینی دارند که باعث می‌شود به راحتی شعله‌ور شوند.

کاربرد هیدروکربن سبک چیست؟

هیدروکربن‌های سبک می‌­توانند ماده بنیادی در صنایع شیمیایی و پتروشیمیایی به عنوان خوراک تولید فرآورده‌های مختلف پتروشیمی از جمله حلال‌ها و رقیق‌کننده‌ها محسوب شوند، اما کاربردهای متنوع دیگری نیز دارند به عنوان مثال روان کننده‌ها، حلال‌ها، مواد شیمیایی صنعتی، مواد منفجره، مواد اولیه انواع رنگ و تینر،انواع پلاستیک، لاستیک‌ها، الیاف مصنوعی و الکل صنعتی، تولید گاز مایع و نفت سفید(برای استفاده گرمایشی و خانگی)، تولید جلا دهنده‌ها و لاک‌ها و … کاربرد دارند. علاوه بر این، با استفاده از فرآیندهای کاتالیستی می‌توان هیدروکربن‌های سبک‌تر و با ارزش‌تر را به بنزین‌های اکتان بالا و سوخت‌های نفتی دیگر(سوخت جت )نیز تبدیل کرد.

هیدروکربن-سبک-کاربرد-هیدروکربن-سبک-چیست؟-

روش های تولید هیدروکربن سبک

اگر مخلوطی از هیدروکربن‌های مختلف داشته باشیم، با استفاده از عمل تقطیر می‌توان آنها را از هم جدا کرد. با حرارت دادن به هیدروکربن‌ها، هیدروکربن‌هایی که نقطه جوش پایین‌تری داشته باشند زودتر بخار شده و از مخلوط جدا می‌شوند. در پالایشگاه‌ها بر اساس نقطه جوش اجزای نفت خام را از یکدیگر جدا می‌کنند.

با حرارت دادن نفت خام در برج تقطیر هیدروکربن‌های سبک‌‌تر تبخیر می‌شوند و به قسمت‌های بالایی برج می‌روند و پس از کندانس شدن توسط کندانسور به سمت مخزن‌های مورد نظر هدایت می‌شوند.

هیدروکربن های سبک از ترکیبات نفتی سنگین با استفاد از روش های شیمیایی همراه با کاتالیست و دمای بالا ایجاد می شوند که موجب افزایش قیمت تمام شده تولید فرآورده های سبک تر شده است.

هیدروکربن سبک

ترکیبات هیدروکربن سبک

بسیاری از مشتقات شیمیایی و سوخت های مصرفی از نفت خام حاصل می شوند. گاهی این مواد حاوی درصد بیشتری از یک محصول خاص  با گرانروی و چگالی می باشند که در نمونه های بعدی یا خروجی چاه های نفتی دیگر متفاوت می باشند. هیدروکربن سبک نیز از ترکیب مواد قابل اشتعال مانند برش سبک نفت یا مایعات گازی و بوتیل استات با اکتانی نزدیک به بنزین حاصل می گردد.

در نتیجه هنگام  تصفیه در پالایشگاه، این مواد به زیر مجموعه های متفاوتی تقسیم می شوند که دارای هیدروکربن های C5 تا C12 یا به عبارتی گروه آلکان، آلکن و سیلو آلکان همراه با اکتان می باشند و به عنوان هیدرو کربن سبک یا بنزین شناخته می شوند.

استخدام شرکت پتروپالایش نیک یزد

شرکت پتروپالایش نیک یزد در نظر دارد نیروی انسانی مورد نیاز خود را  از بین متقاضیان واجد شرایط   به شرح زیر جذب نماید.  خواهشمند است رزومه خود را به شماره واتساپ ۰۹۰۲۱۱۰۰۴۰۵ یا جی میل  petropalayeshnikyazd@gmail.com ارسال نمایید 

کارشناس امور گمرکی / آقا
ترجیحا لیسانس مدیریت امور گمرکی

دارای سابقه کاری مرتبط

مسلط به اخرین ضوابط و مقررات گمرکی

آشنا به گردش کار سامانه های گمرکی

کارشناس آزمایشگاه شیمی / آقا
کارشناس صنایع/ خانم

حضور در نمایشگاه نفت، گاز، پالایش و پتروشیمی تهران

بیست‌وششمین نمایشگاه بین‌المللی صنعت نفت در روزهای ۲۳ تا ۲۶ اردیبهشت ۱۴۰۱ برگزار می‌شود،

آقای دکتر علی شهوازیان در راستای ارائه جدیدترین دستاوردهای شرکت پترو پالایش نیک یزد و معرفی طرح های در دست اجرا از حضور این شرکت در نمایشگاه تخصصی صنعت نفت خبر دادند لازم به ذکر است که این رویداد با دریافت مجوزهای مربوطه از ستاد ملی مبارزه با کرونا و با رعایت پروتکل‌های بهداشتی برگزار می‌شود.

ورود به سایت ثبت نام نمایشگاه

http://www.iran-oilshow.ir/

نقطه اشتعال باز

نقطه اشتعال باز

خلاصه روش آزمون:

ظرف نمونه را با نمونه پرکنید به طوری که قسمت فوقانی هلال نمونه هم سطح خط نشانه ظرف نمونه شود. سپس آن را بر روی مرکز صفحه گرم کن قرار دهید. دمای ظرف نمونه و نمونه باید حداقل ۵۶ درجه سانتی گراد پایین تر از نقطه اشتعال مورد انتظار باشد. اگر نمونه بیش از خط نشانه ریخته شد، آن را با استفاده از یک سرنگ یا وسیله مناسب دیگر به گونه ای خارج کنید که سطح بیرونی ظرف آغشته نشود. هرگونه حباب هوا یا کف موجود بر سطح نمونه را با یک وسیله تیز از بین ببرید. با توجه به این که دستگاه به صورت خودکار می­باشد، شعله به صورت خودکار روشن می­شود و اندازه شعله از پیش تنظیم شده است.

نقطه اشتعال کمترین دمای تصحیح شده نمونه برای فشار محیطی ۳/۱۰۱ کیلوپاسکال است که در آن دما، منبع اشتعال باعث شعله ور شدن بخارات نمونه تحت شرایط مشخص شده آزمون شود. برای تعیین نقطه آتش گیری، آزمون ادامه می یابد تا زمانی که عبور منبع اشتعال باعث احتراق نمونه گردد و سوختن حداقل ۵ ثانیه ادامه پیدا کند.

هدف و دامنه کاربرد:

این روش آزمون اندازه گیری نقطه اشتعال و نقطه آتش گیری فرآورده­های نفتی را با استفاده از دستگاه کاپ باز کلیولند دستی و اتوماتیک توصیف می کند.

این روش آزمون برای هر فرآورده نفتی (به جز نفت کوره) با نقطه اشتعال بین ۷۹ تا ۴۰۰ درجه سلسیوس کاربرد دارد.

حجم مورد نیاز:۱۰۰ میلی لیتر

 

زمان انجام آزمون: یک روز کاری

 

استاندارد ملی ایران:  INSO 198

استاندارد بین المللی:ASTM D92

اندازه گیری چگالی

اندازه گیری چگالی

خلاصه روش آزمون:

نمونه به یک دمای مشخص رسانده شد وسپس به یک استوانه­ی تمیز منتقل گردید. هرگونه حباب­های هوای تشکیل شده را که بر روی سطح نمونه، به وسیله یک کاغذ صافی تمیز قبل از فرو بردن هیدرومتر خارج شد. دماسنج مناسب در داخل استوانه حاوی نمونه قرار دهید و به وسیله آن، نمونه به صورت حرکات چرخشی و عمودی هم برنید تا مطمئن شوید دما و چگالی در سرتاسر استوانه یکنواخت است و دمای نمونه را ثبت کنید. سپس  هیدرومتر مناسب را به داخل مایع فرو برده و اجازه داده می­شود که به حالت سکون بمانند. بعد از رسیدن تعادل دمایی، درجه­بندی هیدرومتر قرائت شده و دمای نمونه گرفته می­شود. قرائت هیدرومتر مشاهده شده برای اثر هلالی، اثر انبساط گرمایی شیشه و اثر دمای کالیبراسیون جایگزین، تصحیح شده و سپس توسط ضرایب تصحیح حجم به دمای مرجع)  ۱۵ °C یا ( ۶۰ °F کاهش داده می­شود.

 

هدف و دامنه کاربرد :

هدف از تدوین این استاندارد،ارائه روشی برای تعیین آزمایشگاهی چگالی، چگالی نسبی یا گراویتی API نفت خام، فراورده های نفتی یا مخلوط هایی از فراوده های نفتی و غیرنفتی است، که در حالت عادی به صورت مایع حمل می‌شوند و دارای فشار بخار جهنده KPa 325/101 یا کمتر هستند، با استفاده از یک هیدرومتر(چگالی سنج شیشه ای) و مجموعه ای از محاسبات می باشد. دامنه کاری هیدرومتر­های مورد استفاده  از ۶/۰تا ۲/۱ گرم بر سانتی متر مربع می­باشد.

حجم مورد نیاز:۵۰۰ میلی لیتر

زمان انجام آزمون: یک روز کاری

استاندارد ملی ایران:   INSO 197

استاندارد بین المللی:ASTM D1298

خدمات آزمایشگاهی

خدمات قابل ارائه در آزمایشگاه پتروپالایش نیک یزد مطابق استانداردهای ملی و بین المللی

آزموناستاندارد ملیاستاندارد بین المللی
چگالیINSO 197ASTM D1298
نقطه اشتعال به روش بازINSO 198ASTM D92
نقطه اشتعال به روش بستهINSO 19695ASTM D93
تقطیر در اتمسفرINSO 6261ASTM D86
شاخص ستانINSO 8525ASTM D4737
گوگرد کلINSO 8402ASTM D4294
مرکاپتانINSO 9379ASTM D3227
میزان رنگINSO 203,2932ASTM D1500, 156
آزمون گرانرویISIRI 340ASTM D445
اندازه گیری اکتان به روش INFRARED-INFRARED
اندازه¬گیری میزان بنزن، آروماتیک و الفین با استفاده از دستگاه GC-FID-ASTM D6730
شناسایی و اندازه¬گیری ترکیبات اکسیژن¬دار به روش طیف سنجی مادون قرمزINSO 9362ASTM D5845
خوردگی نوار مسISIRI 336ASTM D130