حضور شرکت پتروپالایش نیک یزد

در نمایشگاه بین‌المللی صنایع پایین دستی نفت سال 98

شرکت پتروپالایش نیک یزد به منظور فراهم آوردن بستری برای مشتریان بین المللی خود جهت شناخت شرکت و محصولات آن از نزدیک، در نمایشگاه بین‌المللی صنایع پایین دستی صنعت نفت شرکت نمود.

نام نمایشگاه نمایشگاه بین المللی صنایع پایین دستی نفت
مکان محل دائمی نمایشگاه های بین المللی تهران
تاریخ برگزاری 13 الی 16 بهمن سال 1398
سالن شماره 7
نمایشگاه بین المللی صنایع پایین دستی صنعت نفت 98
نمایشگاه بین المللی صنایع پایین دستی صنعت نفت 98
نمایشگاه بین المللی صنایع پایین دستی صنعت نفت 98
نمایشگاه بین المللی صنایع پایین دستی صنعت نفت 98
نمایشگاه بین المللی صنایع پایین دستی صنعت نفت 98
نمایشگاه بین المللی صنایع پایین دستی صنعت نفت 98
نمایشگاه بین المللی صنایع پایین دستی صنعت نفت 98
نمایشگاه بین المللی صنایع پایین دستی صنعت نفت 98
نمایشگاه بین المللی صنایع پایین دستی صنعت نفت 98
نمایشگاه بین المللی صنایع پایین دستی صنعت نفت 98
نمایشگاه بین المللی صنایع پایین دستی صنعت نفت 98