تصاویری از حضور پتروپالایش نیک یزد در

نمایشگاه بین‌المللی صنایع پایین دستی نفت 1398

تصاویری از مراحل ساخت

سایت 2 پارس جنوبی پتروپالایش نیک یزد

تصاویری از

مراحل ساخت پتروپالایش نیک یزد