تصاویری از حضور پتروپالایش نیک یزد در

نمایشگاه بین‌المللی صنایع پایین دستی نفت ۱۳۹۸

تصاویری از مراحل ساخت

سایت ۲ پارس جنوبی پتروپالایش نیک یزد

تصاویری از

مراحل ساخت پتروپالایش نیک یزد